geschiedenis

Geschiedenis van het badhuis

In 1876 is er begonnen met de bouw van de Leidsebuurt. De wijk is opgebouwd uit kleine arbeiderswoningen met smalle straten, op die manier konden er zoveel mogelijk woningen worden gebouwd. Ook op het Leidseplein verschenen toentertijd kleine woningen, maar daarnaast ook een aantal centrale voorzieningen zoals het "Tweede Volksbadhuis" dat in 1903 midden op het plein verscheen naar ontwerp van S. Roog.

Door het ontbreken van een eigen douche destijds was het Badhuis populair. Vele Leidsebuurtbewoners herinneren zich de strenge badmeester, het klokje op de deur en het wekelijks bijpraten met andere buurtbewoners op de bankjes in het midden van het doucheverblijf.

"Mensen kochten een kaartje voor een dubbeltje bij het loket. Een kaartje was voor dames goed voor een douchebeurt van 25 minuten en voor heren 20 minuten. Er zaten klokjes op de deuren, wanneer de tijd om was klopte mijn vader op de deur en moest je eruit. Mijn vader was streng wat de orde betreft. Sommige mensen zongen onder de douche, dat mocht echt niet van mijn vader.”
-
Mevrouw Absil - geboren en opgegroeid in het Badhuis

Doordat de meeste woningen later een eigen douchegelegenheid kregen verloor het badhuis in 1979 (!) uiteindelijk haar functie. Er werd grondig verbouwd en het interieur van het pand werd vernieuwd. Het Badhuis werd in gebruik genomen door het Bouwburo en de Wijkraad. Beide ontstaan nadat de buurt in opstand kwam tegen sloopplannen van de wijk. De Wijkraad Leidsebuurt, schijnt zelfs de eerste wijkraad van Nederland te zijn.

"De hele buurt ondersteunde elkaar bij het opbouwen van de wijk. Iedereen had zijn eigen specialiteit en zo kon je een beroep op elkaar doen. Vanuit het Bouwburo hadden we ondersteuningsmaterialen beschikbaar, zaken als bouwsteigers en dergelijke."
-
Bert Hartendorf - Opbouwwerker Leidsebuurt

Inmiddels is het Badhuis een Rijksmonument en sinds 2012 door vrijwilligers uit de wijk omgetoverd tot een bruisende ontmoetingsplek waar bewoners elkaar ontmoeten, activiteiten organiseren, ruimtes verhuren, koffie drinken, een Leidsebuurtmuseum hebben ingericht en nog veel meer.